Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Campus Universitari d'Igualada

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101304 ENGLISH FOR BUSINESS I T 6
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101307 ECONOMIA I T 6
101306 DRET MERCANTIL T 6
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA T 6